02-05-2018


In de loop van de zomer van 2018 gaat de nieuwe website: OostGelre.com van start.
Een tipje van de sluier m.b.t. de nieuwe website lichten we nu al op ...
De 1e beta-pagina met groot aantal websites uit de gemeente Oost Gelre staat nu reeds online, zodat
iedereen kan controleren of de gegevens juist zijn. Het doel is om in OostGelre.com zo veel mogelijk
websites op te nemen uit de gemeente Oost Gelre. Voor aan- en afmeldingen en wijzigingen kunt U een
kort mailtje sturen naar redactie (at) oostgelre.org . Vermeld s.v.p. ook het regelnr bij een afmelding
of een gewenste wijziging. Stapsgewijs zal de site de komende jaren worden uitgebouwd tot een
uitgebreide startpagina voor Oost Gelre.
De komende maanden zal deze pagina met links verder worden uitgebreid, ontbrekende data zal worden
aangevuld en foutieve info zal worden gecorrigeerd en verder worden gebouwd aan de website.
Helaas kunnen we niet iedereen een mail retour sturen.

De data is gesorteerd op basis van webadres.
Het webadres en de naam zijn aanklikbaar.

AVG / GDPR - 25 mei 2018
LINK - Privacyverklaring generator
LINK - AVG / GDPR Informatie


Via de toetscombinatie: Ctrl + F kunt U op elk gewenste cijfer/letter-combinatie zoeken in de databank hieronder.